en

Văn phòng mới của Lê Gia ICT đi vào hoạt động tại Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG - HCM

Lê Gia ICT chính thức hoạt động văn phòng mới tại Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG - HCM

Lê Gia ICT chính thức hoạt động văn phòng mới tại Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG - HCM, đánh dấu bước tiến lớn của Lê Gia ICT sau gần 5 năm xây dựng và phát triển.

Đánh dấu hành trình phát triển 5 năm, Lê Gia ICT không chỉ đạt được những mục tiêu theo đúng kế hoạch đề ra mà còn mang về nhiều thành tích vượt mong đợi. Chính vì thế, để hướng đến hành trình mới phía trước, với nhiều mục tiêu lớn, dài hạn, Lê Gia ICT đã quyết định gia nhập đại gia đình ITP (tên gọi của Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG - HCM) để phát triển theo định hướng mới trong môi trường mới đúng với lĩnh vực CNTT.

Với tầm nhìn lớn, Lê Gia ICT hướng đến một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nỗ lực quảng bá thương hiệu, trở thành nhà cung cấp giải pháp Công nghệ Thông tin hàng đầu Việt Nam.