en

Bạn cần Lê Gia ICT hỗ trợ? Hãy liên hệ ngay nhé!

Lê Gia ICT luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn triển khai các giải pháp để tối ưu việc kinh doanh online của bạn, giúp bạn đạt hiểu quả cao nhất có thể trong mảng online.

  • Trụ sở chính Lê Gia ICT

  • Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: 0899.456.139 - Hotline: 08.1818.7009

  • Email: cskh@legia.email